ALGEMENE  INFORMATIE

 

Zoals ik al eerder aangaf is mijn naam Frans de Gooijer. Ik ben geboren in Helmond en ben dus een Brabantse de Gooijer. Tot 1 december 2005 was ik werkzaam bij de gemeente Nuenen als coördinator van het cluster Documentaire Informatie Voorziening (een moderne benaming voor een afdeling post- en archiefzaken). Na eerst met vervroegd pensioen ( FPU ) gegaan te zijn, ben ik vanaf januari 2011 officieel met pensioen. Omdat ik mijn werk altijd met veel plezier heb gedaan en me nog te jong voel om al achter de geraniums te gaan zitten, werk ik nog 2 dagen per week in mijn oude job. Werk achterstanden weg, schoon archieven op enz.. Op de andere dagen van de week is het genieten van hobby's, zoals lezen, Nordic Walken, fietsen, koken enz.

 

 

Waarom een website over de geschiedenis van de familie de Gooijer ?

 

Vanuit mijn werk groeide de belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis, maar zeker ook voor de genealogische gegevens en de geschiedenis van mijn familie. Alles wat ik te pakken kan krijgen over de Gooijers ben ik gaan verzamelen. Met die verzamelde gegevens, foto's, bidprentjes enz. enz. wil ik iets doen; vandaar deze site. Veel gegevens mocht ik ontvangen van mijn naamgenoot Frans de Gooijer uit Naarden, die overigens zelf ook een zéér interessante site heeft namelijk http://gooijer.nl.jouwpagina.nl. Van Frans kreeg ik veel genealogische gegevens, die hij samen met mevr. Krijnen-van Gog heeft verzameld, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben.

De eerlijkheid gebiedt me te vermelden dat ik door deze website nog meer de Gooijers hoop te bereiken, met misschien een uitwisseling van gegevens. Ik heb al regelmatig contact met diverse "familieleden" uit het Gooi, waar de naam de Gooijer vandaan komt, die mij ook al hebben verrast met diverse gegevens en aanvullingen.

      

Mochten er de Gooijers zijn die mij gegevens toe willen sturen    

dan graag een mail naar  F.deGooijer@onsnet.nu