Het gezin van Cornelis de Gooijer geb. 04-06-1772

en     Jannetje Puyk  geb. 18-01-1773

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren   

                                                                                    Adriana (Jaantje)   geb. 14-02-1805

                                                                                    Mie                             geb. 04-02-1807 overl. 09-02-1807

                                                                                    Mietje                        geb. 19-12-1807

                                                                                    Willem                       geb. 02-09-1809

                                                                                    Lijsje                          geb. 10-08-1811 overl. 02-10-1817

                                                                                    Hendrik                     geb. 20-01-1813

                                                                                    Nicolaus (Klaas)     geb. 24-10-1816

 

Cornelis is het 7e kind uit het huwelijk van Willem de Gooijer en Mie Hoogeboom. Omdat zijn vader overlijdt als Cornelis 16 jaar oud is, wordt aangenomen dat hij tot aan zijn huwelijk samen met zijn broers en zuster op de boerderij van zijn moeder heeft gewerkt.

Bij zijn huwelijk geeft Cornelis als beroep wever op. Mogelijk was hij thuiswever, een beroep dat vaak in de wintermaanden bij boeren wordt uitgeoefend. Zijn leven zal zich als volgt hebben afgespeeld: 's zomers buiten melken, hooien en oogsten; 's winters melken, mesten en achter het weefgetouw.

Op 9 mei 1838 is er een dubbele bruiloft in het huis van Cornelis. Dochter Jaantje trouwt met Pieter de Jong en zoon Willem trouwt met Mietje Vos.

In de trouwstukken van zijn beide kinderen geeft Cornelis als beroep veehouder op.

Cornelis sterft op 4 april 1846. De overlijdensaangifte bevat de volgende tekst:

"Heden den 6 April 1846, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijke Stand der Gemeente Blaricum verschenen Klaas de Gooijer van beroep Landbouwer oud 29 jaar wonende te Blaricum nummer 28, Zoon van de na te noemen overledene, en Pieter de Jong van beroep Landbouwer oud 45 jaar wonende nummer 27, Behuwd zoon van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den 04-04-1846 om 5.30 uur des namiddags in het huis staande te Blaricum nummer 27 in den ouderdom van 73 jaar is overleden Cornelis de Gooijer van beroep Landbouwer geboren te Blaricum en wonende te Blaricum. Cornelis de Gooijer geb. 1772.01.01, weduwnaar van Jannetje Hendrikse Puyk. Zoon van Willem de Gooijer en Mietje Hogeboom."