Het gezin van Cornelis de Gooijer

                                                                                           en

                              Cornelia de Jong (1ste huwelijk)    

                                                                                            en

                                                    Wilhelmina Dorresteyn (2e huwelijk)

                                                 

 

 

Cornelis de Gooijer, geboren te Blaricum 26-03-1839, trouwde op 10-02-1870 te Naarden met Cornelia de Jong geboren 30-03-1844. Zij kregen vier kinderen; drie dochters en een zoon.  De drie dochters, Maria, Margaretha en weer Maria, stierven op jonge leeftijd. Namelijk respectievelijk op 2 jarige, 4 jarige en vr haar 2 jarige leeftijd. Zoon Willem werd beroeps bij de marine.

Zeven maanden na de geboorte van het vierde kind overleed Cornelia op 17-08-1875.

Cornelis hertouwde op 10-01-1876 voor de wet en op 20-01-1876 voor de kerk in Naarden met Wilhelmina Dorresteyn, die geboren is in Bussum op 31-01-1848. Uit dit huwelijk werden nog eens zeven kinderen geboren; drie dochters en vier zonen. Dochter Maria trouwde ene Thadeus Snoek. Zoon Elbertus was koster. Hij trouwde in 1916 en stichtte een groot gezin. De andere zonen trouwden allen op latere leeftijd en hadden geen kinderen. Van zoon Gerrit is nog te vermelden dat hij het vuilnisophalen in Naarden pachtte en daarbij ook nog doodgraver was.

Voor geboortedata en verdere genealogischegegevens betreffende dit gezin klik   h i e r

Cornelis was actief in de plaatselijke en Gooise politiek. Van 1903 tot 1909 was hij raadslid van de gemeente Naarden. Verder zat hij in het bestuur van de door Floris Vos gestichte partij van de erfgooiers. Mede door zijn acties werd in 1912 de Erfgooierswet aangenomen. In het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden no. 149 van 1912 werd deze Wet gepubliceerd met als aanhef

Wet van den 25sten April 1912, tot vaststelling van regelen betrekkelijk den rechtstoestand der van ouds genaamde "gemeene heiden en weiden van Gooiland".

artikel 1 lid 1 luidt:

 De vereeniging "Stad en Lande van Gooiland" heeft in eigendom de gronden, thans als 'gemeene heiden en weiden van Gooiland" bekend, met de daarbij behoorende onroerende goederen, voorzoover niet bij rechterlijk gewijsde, ingevolge eene rechtsvordering, binnen een jaar na openbaarmaking van den bij artikel 41 bedoelden staat ingesteld, eigendomsrecht van anderen wordt erkend

Meer over de erfgooiers is te lezen op de sites van Frans de Gooijer uit Naarden  www.gooijer.netfirms.com   of  http://gooijer.nl.jouwpagina.nl/

Cornelis overleed in 1933 op 94-jarige leeftijd.