Gezin van JACOB de GOOIJER en MIETJE BITTERLING

 

Jacobus (Jaap) de Gooijer                                                             Maria (Mietje) Bitterling

                       huwt te Naarden op 22-05-1878                       

geb. 26-05-1847 te Blaricum                                                      geb. 20-04-1850 te Hoogland

overl. 06-04-1935 te Naarden                                                    overl. 21-03-1934 te Naarden

 

Nadat Jaap en Mietje trouwden woonden ze eerst in Naarden. Later werd verhuisd naar Huizen. Toen het gezin in Huizen woonde was Jaap tolpachter. Het gezin woonde in het zogenaamde tolhuis aan de Naarderstraat. Iedereen die passeerde moest tol betalen. 

                                                het tolhuis zoals het nu is.          het tolhuis vroeger

Tevens was Jaap opzichter bij een van de zandafgravingen in het Gooi. De gravers werden "muizen"genoemd en daarom kreeg Jaap de bijnaam "muizenkoning" en zijn kinderen werden "de muizenkinderen" genoemd.

Rond 1886 verhuisde het gezin weer naar Naarden en ging wonen op een boerderij in de St.Vitusstraat. Op die boerderij in Naarden was Jaap veehouder.

In dit huwelijk werden  9 kinderen geboren; waarvan 3 kort na de geboorte overleden (zie stamboom)

                         

Willem, de oudste zoon, is geboren te Naarden op 03-04-1879. Hij overleed in 1962 te Naarden. Van beroep was hij schoenmaker. Een voornamelijk zittend beroep wat goed uitkwam, want Willem had een verlamd been.                                                                                          

 Jan, was de tweede met die naam in het gezin. Eerder werd een kind geboren die dezelfde naam kreeg, maar kort na de geboorte overleed. Jan is geboren te Huizen op 09-03-1885 en overleden te Naarden in 1954. Hij had als bijnaam: Jan de Muis, was meentbeambte en stierhouder (ook wel bullenboer genaamd).

Gerrit, was de derde zoon. Geboren te Naarden op 07-11-1886. Overleden in 1957. Hij werd kloosterling, genaamd broeder Amadeus.

Thera is de vrouwelijke helft van een tweeling (Johan is de mannelijke helft). Zij is geboren nadat twee dochters van Jacob en Mietje vrij kort na hun geboorte overleden, te Naarden op 18-11-1887 en overleden te Naarden op 01-03-1981. Thera werd dienstmeisje in een boerenhuishouding in Bussum. Na 1945 werd ze huishoudster bij de weduwnaar Henk Hartong.

Johan werd uiteraard ook geboren te Naarden op 18-11-1887. Hij overleed te Helmond op 17-01-1967. Over hem en zijn gezin kunt U meer lezen bij het gedeelte DE BRABANTSE TAK

Maria werd als laatste geboren te Naarden op 20-10-1889. Zij overleed te Naarden op 22-04-1980. Net als Thera is Maria nooit getrouwd geweest. Ze heeft een tijd met meld gevent en is later naaister geworden.