Het gezin van

                Jan Wzn  de Gooijer     en     Hendrikje Pieters Decker

 

Als zoon van Willem Eldersen Goijer en diens 2e vrouw Cornelia Cornelis, werd Jan geboren te Blaricum op 16 juni 1685.

In het R.K.-doopboek werd op die datum een geboorte van een tweeling ingeschreven; namelijk de tweelingzussen Merritje en Joanna. Vreemd genoeg ontbreekt in het doopboek de geboorte van Joannes. Aangenomen wordt dat de pastoor Joannes als “Joanna” heeft ingeschreven.

 

Als 11-jarige maakte hij de grote brand op 26 maart 1691 te Blaricum mee. De brand verwoestte de Hervormde kerk, de school en 34 van de in totaal 108 woningen. Zijn ouderlijk huis bleef daarbij waarschijnlijk gespaard, want zijn vader komt niet voor op de lijst der slachtoffers.

 

Nadat de vader van Jan Willemsz. overleed op 23 maart 1717, trouwt hij op 11 april 1717 met Hendrikje Pieters Decker geboren te Blaricum op 22 augustus 1685.

Jan en Hendrikje bezitten een boerderij die afkomstig is van de in 1700 overleden vader van Hendrikje.

Het echtpaar krijgt hun eerste kind  Guilielmus (Willem) op 14 oktober 1718. Dit kind overleed 285 dagen oud, op 28 juli 1719.

Hun tweede kind, Pieter, wordt gedoopt op 13 november 1719. Hij is vernoemd naar de vader van Hendrikje. Ook dit kind werd niet oud. Het overleed op 3-jarige leeftijd op 9 juni 1723.

Verder werden uit dit huwelijk geboren: Guilielmus (Willem) op 5 november 1721, Maria (Marritje)  op 22 september 1724 en Cornelia gedoopt 18 maart 1728.

                                                           

Over Jan is nog te vertellen , dat hij regelmatig moet verschijnen als gedaagde op de Regtdag. Meestal betrof het achterstallige betalingen van schulden en/of pacht. Door omstandigheden moest Jan het ene gat met het andere vullen.

Als de moeder van Hendrikje op 24 januari 1728 overlijdt, lijkt het dat Jan door de erfenis die zijn vrouw ontvangt, uit de geldproblemen komt. Toch kan Jan het kopen op afbetaling moeilijk laten, wat hem weer in de problemen brengt. De financiële toestand die hij achterlaat blijkt bij zijn overlijden op 10 januari 1736. De achterblijvende weduwe Hendrikje is genoodzaakt om al haar onroerend bezit te verkopen. Waarschijnlijk werd het gezin opgevangen door familie.

 

Hendrikje overlijdt op 68-jarige leeftijd en wordt begraven op 15 oktober 1753.