HET GEZIN  VAN

JOHAN de GOOIJER

en

MARTINA v.d. WAARSENBURG

 

                  

               Johan de Gooijer/Gertruda v.d. Waarsenburg. 

Links op ca. 21 jarige leeftijd                       Rechts op ca. 80 jarige leeftijd.

Mijn opa Johan (Johannes Wouterus) de Gooijer, zoon van veehouder Jacob de Gooijer en zijn vrouw Mietje Bitterling, is in 1887geboren te Naarden op het adres Sint Vitusstraat 118.

Mijn opa vestigde zich komende vanuit  Moers in Duitsland op 30 oktober 1914 in Helmond.(Over het hoe en waarom kunt U lezen bij het gedeelte over de Brabantse Tak.) Hier werd hij ingeschreven als melkknecht. Hij woonde toen op de Watermolenwal. Ik vermoed dat hij bij zijn broer heeft ingewoond, want zijn broer Jan had zich al eerder in Helmond gevestigd. In het bevolkingsregister van deze plaats staat namelijk vermeld dat ene Johannes Wilhelmus de Gooijer zich met vrouw Alida Hilhorst zich op 1 januari 1913 hebben ingeschreven en zijn gaan wonen op het adres Gedempte Haven. Als zijn beroep werd melkknecht genoteerd.  De Gedempte Haven werd later Watermolenwal genoemd vandaar mijn vermoeden van inwoning. (Overigens vertrok de broer van mijn opa met zijn gezin op 19 september 1916 naar Naarden)

Volgens overlevering heeft mijn opa  eerst nog een tijdje als boerenknecht gewerkt, maar dat zal niet lang meer geweest zijn, want toen hij op 17 januari 1916 huwde met Gertruda Martina van de Waarsenburg, was hij fabrieksarbeider/katoendrukker. Voor zover ik weet hebben zij altijd gewoond in de van Hoeckstraat 17 te Helmond. Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren: Frans, Sjaak, Marie, Toon en Koosje.

Opa Johan overleed te Helmond op 17-01-1967; oma Martina overleed op 23-09-1967 te Helmond.

 

        hun  kinderen

                                      Franciscus Lambertus Gerardus (Frans) geb. 17-01-1917/overl. 17-05-1984

                                                                                             

                           Frans ca.  3 jaar                                                       Frans  ca.  20 jaar                                                                            

 

      Jacobus Wilhelmus (Sjaak) geb.29-12-1918/overl.01-03-2004              

                                                       

                trouwfoto Sjaak met Frida  van Dinther

                                                                          

 

                                                                       

                                                                       Antonius Wouterus (Toon) 

                                                                        geb. 18-01-1925/overl. 03-11-2007                                             

                                     

                                    links Maria Antonetta (Marie) geb. 23-03-1923/overl. 27-10-2013    

                                    rechts Jacoba Wilhelmina (Koos) geb. 22-07-1928/overl. 25-11-2014

                                                          

                                        

       

Het gezin van Johan de Gooijer en Gertruda v.d. Waarsenburg tijdens de viering van het 50-jarig huwelijksfeest

met van li naar re Antoon, Sjaak, het gouden paar, Frans, Marie (Koosje ontbreekt op de foto)