GEZIN VAN WILLEM DE GOOIJER  geboren 05-11-1721 te Blaricum

en Wijmpje Cramer gehuwd  02-05-1750 (eerste huwelijk)

en  Maria Hoogeboom gehuwd 25-05-1762 (tweede huwelijk)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Willem is geboren te Blaricum op 5 november 1721 en is traditiegetrouw genoemd naar zijn opa van vaderskant.

Zijn vader Jan overlijdt als Willem 15 jaar oud is (31-01-1736). Zijn moeder Hendrikje wordt dan weduwe met Willem en nog twee dochters.

Het gezin verkeert in moeilijke omstandigheden. De boerderij en veel grond wordt publiekelijk verkocht. Als erfgooiers-weduwe behield Hendrikje voor zichzelf en de kinderen het schaarrecht. Mogelijk boerden ze verder met wat koeien op dezelfde boerderij, maar nu als huurders.

Willem trouwt 2 mei 1750 met Wijmpje Cramer een dochter met niet onbemiddelde ouders. Uit dit huwelijk komen drie kinderen: Jannetje geb.02-09-1751; overl. 17-01-1752  Henrica geb. 15-05-1757; overl. 08-07-1757 en nogmaals Henrica geb. 28-09-1758; overl. 01-10-1758. Deze drie dochters zijn dus allemaal op jonge leeftijd overleden.

Op 15 oktober 1753 overlijdt Willems moeder Hendrikje. Willem koopt op 7 oktober 1754 de ouderlijke boerderij terug voor slechts fl. 80,=, een veel lagere prijs dan de oorspronkelijke koopsom van fl. 240,=. De reden hiervan kan zijn dat er bepaalde familierelaties lagen tussen eigenaar en huurder.

Wijmpje Cramer overlijdt op 4 juli 1760, waarna Willem hertrouwt op 25 mei 1762 met Maria Willemse Hoogeboom uit Eemnes. Dit huwelijk brengt 11 kinderen voort. Klik hier voor de namen en data.

Willem boert zelfstandig en is schaarmeester. Hij was redelijk welgesteld. Hij had diverse stukken land en pachtte ook nog land. Verder bezat hij nog drie huizen met erven.  Hij bezat de voormalige ouderlijke boerderij. Hij bezat het huis van zijn eerste schoonvader Jan Cramer, die deze woning had nagelaten aan zijn dochter Wijmpje (later kwam dit huis toe aan zijn dochter Jannetje; na haar overlijden kwam het huis toe aan Mietje Hoogeboom. Verder had Willem voor fl. 403,= nog een huis, waarschijnlijk een herberg, gekocht.

Willem overlijdt op 15 november 1788 te Blaricum op 67 jarige leeftijd.