OOK  DE  GOOIJER

 

Misschien nooit geweten, maar er bestaan molens die "De Gooijer" heten.

 

    

Deze molen staat in Amsterdam op de lokatie Funenkade-Zeeburgerstraat.

In het oude Funen badhuis bij de Molen de Gooijer is sinds oktober 1985 Brouwerij en proeflokaal 't IJ gevestigd (2005).

De foto's stammen uit het gemeentearchief Amsterdam. 

Op deze tekening ziet u rechts de "De Gooijer Oliemolen"  staande op de lokatie Kalverdijk in Wijdewormer

Deze gegevens stammen uit het Waterlands Archief

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

GEBOORTEHUIZEN

 

Links ziet U het geboortehuis van Wim de Gooijer,     zoon van Jacobus Wilh. Anth. (Co) de Gooijer  geb. 25-03-1920 en Martina M.J. de Rooij, staande op de hoek van de Bussumerstraat en de Peperstraat in Naarden. Het voorste gedeelte (ingang Peperstraat) was de kant waar zijn opa en oma ( Willem de Gooijer  geb. 03-04-1879 en Lies Vrakking) woonden.

Opa Willem de Gooijer was schoenmaker.

 

 

 

 

Rechts ziet U de voorzijde van de stadsboerderij Gansoordstraat/Pijlstraat van Jan Wzn de Gooijer (1852-1924) en Klaasje Krijnen (1865-1956). Zij bewoonden het achterhuis met de stallen.

Het voorhuis werd tijdens de eerste huwelijksjaren van hun vier zonen bewoond.

Praktisch alle oudste kleinkinderen van Jan en Klaasje zijn in het voorhuis geboren.

 

 

 

 

Een de Gooijer assistent van rechercheur de Cock ? 

"De Cock en de wurger op zondag"

                               cock.jpg (81229 bytes)                     cock1.jpg (79517 bytes)                       

                                Hoe zo ? Klik  op boek !